ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 13:9 | لینک 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 15:21 | لینک  | 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 17:23 | لینک 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 17:7 | لینک 

کلیه اعضاء محترم تعاونی که نسبت به پرداخت اقساط خود اقدام نموده اند هر چه سریعتر با دردست داشتن مدارک ذیل به دفتر تعاونی مراجعه فرمایند:

۱- کپی اجاره نامه معتبر (در صورت نداشتن اجاره نامه استشهاد نامه محلی ممهور به مهر مسجد محل )

۲- اصل و کپی آخرین فیش آب و برق

۳- کپی تمام صفحات شناسنامه کلیه افراد تحت تکفل

۴- کپی پشت ورو کارت ملی کلیه افراد تحت تکفل

۵- تکمیل فرم شماره ۳ (ازدفتر تعاونی دریافت شود)

نوشته شده توسط  در ساعت 18:31 | لینک 

مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت تعاونی (نوبت دوم) در تاریخ دوشنبه ۱۷/۰۵/۱۳۹۰ ساعت ۱۶ در محل سالن آمفی تاترمجتمع فرهنگی ورزشی کوثر واقع در سیمتری نیروی هوایی - مسیل منوچهری - نبش کوچه ۳۳/۸ برگزارمی گردد .

نوشته شده توسط  در ساعت 18:18 | لینک 

صورتهای مالی


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 10:32 | لینک 

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم شرکت تعاونی دعوت می شود تا در مجمع عمومی عادی نوبت اول که راس ساعت 10صبح روز جمعه مورخ 24/04/1390 در محل سالن آمفی تاتر مجتمع فرهنگی ورزشی کوثر واقع در سی متری نیروی هوایی – مسیل منوچهری – نبش کوچه 33/8 ،  تشکیل می گردد حضور بهم رسانند .


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 11:27 | لینک 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 11:25 | لینک 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 12:35 | لینک 

متاسفانه هنوز از طرف دفتر فنی مسکن مهر استان تهران اعلام نشده است
نوشته شده توسط  در ساعت 14:31 | لینک 

با توجه به موافقت اتحادیه شرکتهای تعاونی مسکن فرهنگیان با تقسیط بهای انشعابات لطفآ حداکثر تا تاریخ  ۲۸/۰۱/۱۳۹۰ مبلغ ۰۰۰/۹۰۰/۳ ریال به حساب

۱-۱۰۳۴۶-۳۱۲-۱۷۰۰ بانک توسعه تعاون شعبه وصال بنام شرکت تعاونی مسکن مهر۱۲ منطقه ۱۳ واریز نمایید و فیش آنرا به دفتر تحویل دهید.

تصویر نامه در ادامه مطلب


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 11:29 | لینک 

ابلاغیه شرکت عمران پرند باستناد مصوبه شورای مسکن تهران درخصوص تامین انشعابات برق - آب و فاضلاب - تلفن


ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 13:55 | لینک 

گزارش پیشرفت کار پروژه تا تاریخ  30/11/1389  .....
ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 13:12 | لینک  | 

کلیه اعضاء محترم تعاونی می بایست حداکثر تا تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ریال ( بیست میلیون ریال ) به حساب تعاونی واریز نمایند و فیش پرداختی آنرا به دفتر تعاونی تحویل نمایند .
ادامه مطلب
نوشته شده توسط  در ساعت 12:24 | لینک